e-Privredni

A+ A A-

Kunu bi svake godine trebalo slabiti za dva posto

Kontrolirana devalvacija kune od dva posto godišnje, odnosno 10 posto u idućih pet godina, znatno bi pomogla izvoznim poduzećima, kaže ekonomistica Marijana Ivanov, nova savjetnica udruge Hrvatski izvoznici. Monetarna politika morala bi biti aktivnija i više usmjerena poticanju izvoznog sektora. Udruga će 1. lipnja održati 10. konvenciju na kojoj će najboljim izvoznicima dodijeliti nagrade Zlatni ključ. Devalvacija i nova monetarna politika dio su zahtjeva koje će javnosti i političarima predložiti na konvenciji, najavio je prošli tjedan Darinko Bago, predsjednik Hrvatskih izvoznika.

Izvoznike prije svega zanima kreiranje povoljnih kamatnih stopa za izvoznike. Trebalo bi uvesti povoljne selektivne kredite koje bi HNB davao bankama i HBOR-u, a koji bi bili namijenjeni kreditiranju poduzeća koja su neto-izvoznici. Ima dosta kompanija koje izvoze, ali su istodobno i veliki uvoznici pa bi i o tome trebalo voditi računa. Kamata na takve kredite bila bi vrlo niska ili čak negativna kako bi nadoknadila efekte sadašnjeg deviznog tečaja. “Kako mi s kamatom od šest ili osam posto možemo biti konkurentni na svjetskom tržištu kad naši suparnici imaju kamatu od jedan ili dva posto i kad uz pomoć svojih banaka mogu dugoročno kreditirati svoje kupce na 10 ili 15 godina?”, pita Darinko Bago.

HNB može više

Marijana Ivanov smatra da bi HNB morao koristiti mnogo više modela za poticanje izvoznika i da mu to dopuštaju i postojeći zakoni. Monetarna politika mora biti toliko ekspanzivna da u koordinaciji s drugim ekonomskim politikama postiže optimum stabilnosti cijena, održivog i uravnoteženog ekonomskog rasta, visoke zaposlenosti. Stabilnost cijena nije jedini cilj. Središnja banka u transakcijama s poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama treba sudjelovati u otkupu potraživanja od izvoznog plasmana roba i usluga.

U udruzi naglašavaju da je krajnje vrijeme da nositelji ekonomskih politika ozbiljno shvate pritužbe perspektivnih proizvođača i izvoznika pa da oni prestanu biti žrtve atipičnog modela gospodarstva koji je u Hrvatskoj izgrađen posljednjih godina.

Pomoć države nužna je i zbog promjene propisa koji pogađaju proizvođače. Europska unija je nedavno uvela carine na uvoz transformatorskog lima pa zbog toga poskupljuje proizvodnja koju Končar ima u Hrvatskoj (u Međimurju i Zagrebu). O tome će također nastojati otvoriti raspravu na konvenciji, najavio je Bago. 

Igor Vukić

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb