e-Privredni

A+ A A-

Ekološki prihvatljiv i ekonomski opravdan pepeo

Upotreba pepela drvne biomase u građevinarstvu je izbor motiviran očuvanjem okoliša kako bi se smanjili troškovi odlaganja, ali ujedno sačuvali prirodni izvori te smanjila emisija stakleničkih plinova. Danas se, kaže nam Nina Štirmer, redovita profesorica na Zavodu za materijale na zagrebačkom Građevinskom fakultetu, nusproizvodi drugih industrija naveliko upotrebljavaju u proizvodnji betona ili cementa. "Upotreba materijala kao kao što su zgura, koja je sporedni proizvod u proizvodnji željeza, ili leteći pepeo iz termoelektrana, koje kao gorivo koriste ugljen, predstavljaju održivo rješenje za djelomičnu zamjenu cementa. Leteći pepeo iz termoelektrana na ugljen već se niz godina primjenjuje u proizvodnji cementa i betona, no njegov se sastav razlikuje od sastava pepela iz drvne biomase tako da su potrebna daljnja istraživanja kako bi se utvrdila svojstva betona ili cementa s PDB-om", ističe ona dodajući kako se, ovisno o fizikalnim i kemijskim karakteristikama, PDB može koristiti u proizvodnji betonskih proizvoda, djelomično zamjenjujući cement ili kao mineralni dodatak, tj. inertno punilo zamjenjujući pijesak, odnosno agregat.


Energane na krutu i plinovitu biomasu predstavljaju najznačajniji obnovljivi izvor energije u Europskoj uniji te se očekuje da će biti jedan od glavnih aktera pri dostizanju europskog plana za primjenu 20 posto obnovljive energije do 2020. godine. "Do kraja ožujka 2016. godine utvrđeno je postojanje ukupno 4079 energana na biomasu u EU28 zemljama. Najveći broj energana nalazi se u Francuskoj, Austriji, Finskoj, Njemačkoj i Švedskoj. Posljedično, došlo je i do porasta količine pepela nastalog sagorijevanjem drvne biomase. U pojedinim istraživanjima predviđa se da će u EU28 primjena energije iz energana na drvnu biomasu u budućnosti utjecati na povećanje proizvodnje od približno 600.000 tona pepela. Zbog toga je nužan pronalazak načina i metoda za korištenje pepela koji su ekološki prihvatljivi i ekonomski opravdani", napominje.


Opterećenje za okoliš

Osim moguće primjene pepela drvne biomase u proizvodnji klinkera (cementa) i različitih betonskih proizvoda i opeke, on se može koristiti i prilikom izgradnje cesta te za nasipavanje. "Upotreba pepela drvne biomase moguća je također i u poljoprivredi, ali uz određena ograničenja zbog utjecaja na podzemne vode i kvalitetu tla", kaže Nina Štirmer.
Trenutačno, nastavlja ova inženjerka građevinarstva, u Europskoj uniji se 70 posto pepela od drvne biomase odlaže, 20 posto se nastoji primijeniti kao dodatak tlu u poljoprivredi i 10 posto se koristi za ostale namjene. "Prema podacima za Austriju, 2007. godine je gotovo 50 posto ili 170.000 tona pepela od biomase bilo odloženo na odlagališta. Ističe se činjenica kako trenutna praksa odlaganja PDB-a u Europi uzrokuje financijske i materijalne gubitke kao i da predstavlja dodatno opterećenje za okoliš", ističe ona.
Hrvatska ima veliki potencijal iskorištenja drvne biomase, nastale u procesu gospodarenja šumama, kao i ostataka industrijske prerade drva s obzirom na to da ukupna površina šuma i šumskih zemljišta u nas iznosi gotovo 2,7 milijuna hektara što je 47 posto kopnene površine države. "U ožujku 2016. godine u Hrvatskoj je bilo 10 elektrana na biomasu, ukupne snage 24,585 megavata električne energije. Osim toga, potpisano je 57 ugovora s Hrvatskim operatorom tržišta energije HROTE-om, dakle ukupno 95,342 megavata električne energije za gradnju elektrana u 2014. i 2015. godini te su zaprimljeni zahtjevi za odobrenje gradnje dodatnih elektrana na biomasu snage 51,034 megavata električne energije. Tijekom 2017. godine izgradnju je počelo još nekoliko postrojenja", kaže ona.

Nedostatak podataka

Prema Strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske, cilj je do 2020. godine instalirati postrojenja za proizvodnju energije iz biomase ukupne snage 85 MWe, dok Prijedlog strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. s pogledom na 2050. godinu daje raspon instaliranih snaga elektrana po niskougljičnim scenarijima s predviđenom proizvodnjom od 140 MWe do 2020. godine. "Taj porast instalirane snage nedvojbeno će dovesti do značajnog povećanja nastalog pepela od drvne biomase. Iako su u usporedbi s količinama iz termoelektrana na ugljen količine PDB-a neusporedivo manje, vrlo je važno pronaći mogućnosti korištenja proizvedenog PDB-a kako on ne bi završio nezbrinut ili nepravilno zbrinut i tako štetno utjecao na okoliš. Također, često se događa da se u projektnoj fazi ili pak u studijama utjecaja na okoliš definira da će se PDB koristiti u poljoprivredi ili građevinskoj industriji, bez ikakvog kritičkog osvrta na vrste i kemijski sastav te samim time i prikladnost proizvedenog pepela drvne biomase za tu namjenu. Također, u ovakvim dokumentima nedostaju podaci o tome tko će preuzeti PDB i u kojim količinama. Time se stvore uvjeti da se tijekom puštanja u pogon i samog pogona postrojenja proizvodi PDB koji vrlo brzo postaje problem za vlasnike i rukovoditelje energanama na biomasu", otkriva.
Inače, procjenjuje se da se u Hrvatskoj godišnje proizvede između 4000 i 20.000 tona PDB-a, pri čemu se kao najvjerojatnija količina procjenjuje 12.000 tona pepela drvne biomase godišnje. "S obzirom na procjenu budućeg razvoja proizvodnje energije iz biomase te maksimalnog potencijala potrošnje biomase u Hrvatskoj, prema realnom scenariju proizvodnje, procjenjuje se da se u Hrvatskoj može očekivati proizvodnja od 45.900 tona PDB-a godišnje", zaključuje Nina Štirmer. (Boris Odorčić)

Hitovi: 545

Raspisan natječaj za zakup državnih šuma

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Šumsko zemljište koje se dobije u zakup može se koristiti za pašarenje, za odmor, rekreaciju i sport (trim-staze, staze za jahanje, privremeni sportski tereni, stolovi i klupe za odmor i sl.), za postavljanja pomičnih naprava, reklamnih panoa, štandova, montažno-demontažnih tendi te privremenih kioska i drugih građevina gotove konstrukcije, građevinske (bruto) površine do 15 četvornih metara.

„Napokon uvodimo reda u raspolaganje šumskim zemljištima. Više neće biti moguće dobiti šumsko zemljište u zakup bez posjedovanja stoke, kao što je to bilo moguće prije. Javne pozive ćemo raspisivati dok svim poljoprivrednicima koji se bave stočarstvom ne omogućimo dostatne površine za njihovu stoku. Osiguravanjem šumskog zemljišta želimo pomoći našim poljoprivrednicima kojima je izuzetno važno imati odgovarajuće površine za pašarenje u najbližoj okolici njihova gospodarstva“, izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

Šumsko zemljište može se dati u zakup u svrhu pašarenja samo fizičkoj ili pravnoj osobi koja je upisana u Upisnik poljoprivrednika te koja je vlasnik ili posjednik stoke. Pravo prvenstva zakupa ima osoba koja najmanje tri godine do objave javnog poziva ima prebivalište/sjedište na području jedinice lokalne samouprave za koju se raspisuje javni poziv i ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i zemljišta pogodnog za poljoprivrednu proizvodnju od najmanje 3,3 hektara po uvjetnom grlu; dosadašnji zakupnik, koji je uredno ispunio obveze i svrhu iz dosadašnjih ugovora o zakupu, te osoba mlađa od 41 godine. Ako na javnom pozivu za zakup u svrhu pašarenja ponuđena zakupnina ponuditelja koji ispunjava uvjete prelazi dvostruki iznos početne zakupnine, takva ponuda se smatra nevažećom.

Za svaku točku iz popisa šumskog zemljišta iz javnog poziva podnosi se zasebna prijava po načelu jedna točka iz popisa - jedna prijava. Prijava za više točaka iz popisa u jednoj omotnici smatrat će se nevažećom.  Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva.

Dodatne informacije uz objavljeni javni poziv moguće je dobiti u Ministarstvu poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije.

PV

Hitovi: 360

Prvi MEETEX u Hrvatskoj

U prostorijama HGK - Županijske komore Split predstavljen je MEETEX, prva prava B2B burza hrvatske kongresne incentive-events industrije. Riječ je o prvom takvom događanju u Hrvatskoj koje će se održati od 19. do 21. ožujka 2019. godine u Zagrebu. Na MEETEX-u će se kao izlagači okupiti svi važniji dionici hrvatske ponude poslovnog turizma, a organizatori će dovesti sedamdesetak pažljivo odabranih inozemnih kupaca, prvenstveno iz Zapadne, Sjeverne i Srednje Europe. Uz njih, kako su istaknuli organizatori, očekuje se sudjelovanje još tridesetak domaćih kupaca.

Ranko Filipović, predsjednik Hrvatske udruge profesionalaca kongresnog turizma i predsjednik Organizacijskog odbora MEETEX-a, kazao je da je ovo prvi događaj ovakve vrste u vezi s poslovnim turizmom u Hrvatskoj. „Zato ga predstavljamo u važnijim gradovima u Hrvatskoj. Riječ je o segmentu koji raste onoliko koliko mu u Hrvatskoj infrastruktura dozvoljava. Za veći rast nedostaje u prvom redu multifunkcionalnih objekata. Međutim ohrabrije to što hotelske kuće proširuju kapacitete i prilagođavaju se potrebama organizatora poslovnih okupljanja. Sve je više i specijaliziranih agencija za ovaj vid turizma. Ovo je turizam koji se događa izvan glavne turističke sezone, a to Hrvatskoj upravo treba. Vidljiv je trend njegova rasta“, ističe Ranko Filipović.

Braco Suljić, direktor MEETEX-a, kazao je kako se na organizaciji radi više od godinu dana i smatra da je dosad napravljeno puno. Radi se o klasičnoj B2B burzi kakvih u svijetu ima dosta, ali ih nije bilo kod nas. Svi iz segmenta turizma s kojima smo razgovarali pozdravili su našu inicijativu. Dovodimo kvalitetne kupce, a termin održavanja smo odredili tako da se ne preklapa s nekim sličnim događanjem u Europi. U organizaciji nam pomažu četiri specijalizirane agencije iz Europe. Prikupljamo i izlagače. Već imamo potvrdu više od 30 izlagača, a bit će ih sigurno još.

Aleksandra Uhernik Đurđek, voditeljica programa MEETEX-a, kaže kako će program osim sastanaka imati i niz zanimljivih događanja. „Imat ćemo i nekoliko motivacijskih govornika koji imaju veliko iskustvo s kongresima, ali nisu sudjelovali u organizaciji događanja“, otkrila je Aleksandra Uhernik Đurđek.

MEETEX će se održati pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i uz potporu Hrvatske turističke zajednice, Hrvatske gospodarske komore, Croatia Airlinesa i kongresnih ureda destinacija.

Jozo Vrdoljak

Hitovi: 427

Sean Gardner: Mijenjajte se ako želite opstati

 

Mogu li i domaći poduzetnici napraviti iskorak na krilima svjetskih trendova u promociji? Sean Gardner, jedan od najvećih svjetskih eksperata društvenih mreža, priča nam o tome.

Društvene mreže su sada najznačajniji alat društvene komunikacije. No činjenica je da se trenutno razvijaju i mnogi alati umjetne inteligencije koji su u stanju raditi gotovo iste stvari u komunikaciji kao i stvarne osobe. No, stručnjaci koji se bave novim tehnologijama ističu kako uprave kompanija još nisu spremne za ulaganje u takve projekte.

Već sada postoje računalni alati koji mogu pisati blogove bolje nego živi blogeri, kaže Sean Gardner, jedan od najboljih svjetskih stručnjaka za digitalni marketing i poslovna istraživanja. "Postoje virtualni alati koji vam mogu pomoći u poslovanju, posebice ako ste malo poduzeće koje nema puno novca na raspolaganju. Društvene mreže imaju poziciju koja je nezaobilazna za komunikaciju i marketing. Hoće li za dvije-tri godine doći do velikih promjena u korištenju umjetne inteligencije koja bi mogla postati standard, ostaje nam za vidjeti", kaže Gardner.

Velike mogućnosti pruža i rast virtualne realnosti, no mnogi tvrde da je to stvar koja će biti kratkog daha, s druge strane potencijal je u pojačanoj realnosti ili mješavini realnog i virtualnog. Jednako tako mijenja se i način primanja informacija. I sami mediji se moraju mijenjati ako žele opstati, upozorava Gardner.

"Prije pet godina ljudi su govorili o novim i starim odnosno tradicionalnim medijima. Te riječi više nitko ne koristi. To je zbog toga što sada događa ozbiljno integriranje platformi. Twitter se pojavio i mnogi su govorili kako će blogovi nestati zbog njega. Govorilo se i kako nam korištenje videa u takvoj komunikaciji nije potrebno. No komunikacijske platforme su počele integrirati prijenose uživo kao i video. I tako je pričanje priča učinjeno privlačnijim i jačim", dodaje Gardner.

Iako je teško predvidjeti kamo se ide, platforme poput Twittera, Facebooka i Linkedina ulažu u integraciju. Pitanje je tko će prvi napraviti korak prema virtualnoj realnosti ili pojačanoj realnosti. No kako je Facebook trenutno najjači na tržištu, ono što oni čine najviše utječe na sve druge, smatra Gardner. "Ako igrate košarku ili nogomet, ljudi prate statistiku - koliko si golova dao ili asistencija napravio. No puno je onih stvari koje se ne prate. To može biti vaša pokretljivost, koncentracija ili nešto drugo. Mnoge stvari na društvenim mrežama koje se sada ne mjere imaju posljedice koje su itekako mjerljive i korisne. Prisutnost na mrežama je važna i ako vaši pratitelji osjete da ste vi tamo, to je ono što možete iskoristiti", zaključuje Gardner.

Za svaki posao u sljedećim godinama, kažu stručnjaci, nužno je ulagati u prisutnost na društvenim mrežama. Tu postoje alati kojima se može puno napraviti. I baze podataka elektroničke pošte su velika prilika ako se pravilno i inovativno koriste. Korištenje alata umjetne inteligencije koji već postoje na tržištu prilika je da razvijete svoj posao i ostanete u tržišnoj igri koja je sve žešća.

Krešimir Sočković

Hitovi: 1039

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb