e-Privredni

A+ A A-

Najboljim maturantima novac i putovanja

Oko polovice maturanata u Hrvatskoj odlučuje se za neki oblik organiziranog učenja i priprema za državnu maturu. Algebra i partneri – OTP banka, Coca-Cola HBC Hrvatska i Flixbus – ovogodišnjim maturantima pripreme žele učiniti ugodnijima tako što će 6 maturanata biti nagrađeno stipendijama u iznosu po 10 tisuća kuna, a još 6 dobit će povratnu autobusnu kartu Flixbusa do europskog odredišta prema izboru.

U posljednjih nekoliko mjeseci prije mature – kažu stručnjaci iz Algebre – maturanti mogu poboljšati svoje rezultate za 15 do 20 posto u odnosu na znanje koje pokazuju tom prilikom. No, još ranijim početkom priprema, već sada tijekom jeseni, rezultati na važnom ispitu državne mature mogu biti još i bolji. Algebrino prošlogodišnje istraživanje u kojem su sudjelovali sami maturanti, pokazuje kako organizirane pripreme daju i najbolji učinak – preko 90 posto maturanata u konačnici upisuje željeni fakultet.

Ove će nagrade osvojiti maturanti s najboljim uspjehom na državnoj maturi na obje razine obaveznih predmeta, a jedini je preduvjet da se odluče, upišu i u narednim mjesecima pohađaju pripreme za maturu u Algebri.

PV/KS

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb