e-Privredni

A+ A A-

Brže od ideje do tržišta

Hrvatski inovatori sa svjetskih sajmova inovacija redovito se vraćaju s nagradama no usprkos tome malo je tih inovacija koji nađu put do tržišta. Iako je mnogo razloga zašto je to tako činjenice govore i kako institucionalna potpora često nije dovoljno dobra da bi olakšala inovatorima stvaranje proizvoda za tržište. Upravo to je motiv nove inicijative koja ovaj puta dolazi iz Ministarstva gospodarstva. Ministarstvo zajedno s Hrvatskom gospodarskom komoro kao partnerom radi na informiranju potencijalnih dionika o mogućnosti prijave za članstvo u Tematskim inovacijskim vijećima. 

Ona će se sastojati od predstavnika poslovnog sektora koji će činiti 70 posto članova Vijeća, zatim predstavnika znanstveno-istraživačke zajednice koji će biti 20 posto Vijeća, dok će se samo 10 posto članova odnositi na predstavnike tijela javne vlasti.

Među predstavnicima poduzeća većinu činiti predstavnici mikro, malih i srednjih poduzeća jer upravo kod njih se želi potaknuti da direktno sudjeluju  u podizanju svijesti o važnosti istraživanja, razvoja i inovacija. 

U ministarstvu u kratkom roku očekuju uspostavljanje Tematskih inovacijskih vijeća koja će biti zadužena za 5 prioritetnih područja Strategije pametne specijalizacije i 13 podpodručja -  Zdravlje i kvaliteta života koju čine farmaceutska proizvodnja i proizvodnja medicinske opreme i uređaja, zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike, te nutricionizam, zatim Energija i održivi okoliš koju čine područja energetske tehnologije, sustavi i oprema, tehnologije i oprema u funkciji zaštite okoliša, slijedi Promet i mobilnost koju čine i pod podpodručja proizvodnja cestovnih i željezničkih dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti, ekološki prihvatljiva prometna rješenja, inteligentni transportni sustavi i logistika, Sigurnost koju čine kibernetička sigurnost, obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene, program protuminskog djelovanja, i na kraju Hrana i bio-ekonomija s podpodručjima održiva proizvodnja i prerada hrane i održiva proizvodnja i prerada drva.

 

Strategija pametne specijalizacije je jedan od preduvjeta za povlačenje sredstava iz fondova EU, a sadržava ciljeve i prioritetne aktivnosti vezane za istraživanje, razvoj i komercijalizaciju inovacija. On je odgovor na dokument Europske komisije – Strategiju Europa 2020 i ključni je preduvjet za korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru Tematskog cilja 1: Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014 -2020.

Državni tajnik u ministarstvu gospodarstva poduzetništva i obrta Mario Antonić ističe kako je želja da se kroz uspostavu ovih vijeća stvori do kraja iduće godine prikupiti puno informacija s terena. "Želimo da ti ljudi koji će raditi u vijećima prepoznaju priliku da mogu sudjelovati u razvoju Republike Hrvatske. Ono mogu Hrvatsku usmjeriti i jednako tako dokazati da jesmo inovativan narod. Na taj način ćemo dokazati da nagrade koje naši učenici, studenti i inovatori osvajaju širom svijeta nisu slučajnost. S ovim projektom ministarstva, poduzetnika i znanstvenih krugova želimo stvoriti inovacijsku mrežu i prepoznati inovacijski potencijal i omogućiti dobrim idejama izlazak na tržište. Siguran sam da Hrvatska ima puno pametnih ljudi koji to mogu dokazati i biti uspješni na svjetskom tržištu", zaključuje Antonić.

Prijave za vijeća se predaju preko poveznice na: https://hgk.hr/poziv-na-iskaz-interesa-za-clanstvo-u-tematskim-inovacijskim-vijecima,

Krešimir Sočković

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb