e-Privredni

A+ A A-

Šumarski fakultet - 120 godina pomaganja drvnoj industriji

Šume i šumska zemljišta dobra su od iznimnog interesa za Republiku Hrvatsku, te su zaštićena i Ustavom Republike Hrvatske. Rasprostiru se na oko 2.700.000 hektara, što čini oko 47 posto ukupne kopnene površine naše države. Šume u Hrvatskoj odlikuje velika biološka raznolikost, a 95 posto naših šuma prirodnog je podrijetla. Šume su posebno važne u ruralnim područjima Republike Hrvatske jer osiguravaju mogućnost zapošljavanja u šumarstvu i drvnoj industriji što može pozitivno utjecati na smanjenje trenda depopulacije ruralnih područja. Šumarstvo i drvna industrija, naime, zapošljavaju oko 45.000 ljudi. 

Šumarski fakultet jedan je od najstarijih fakulteta u Hrvatskoj i od svojih početaka daje nemjerljiv doprinos razvoju šumarske i drvnotehnološke struke, rekao je dekan Šumarskog fakulteta Tibor Pentek na proslavi 120 godišnjice osnutka fakulteta. "Naš je fakultet nepresušan izvor visokoobrazovanih šumarskih i drvnotehnoloških stručnjaka, konkurentnih ne samo na tržištu rada Hrvatske, već i Europske unije, čime daje izniman doprinos gospodarstvu Hrvatske i razvoju društva u cjelini", kaže Pentek.

 

Šumarska nastava u Hrvatskoj dobila je sveučilišni status 20. listopada 1898. godine otvorenjem Šumarske akademije pri ondašnjem Mudroslovnom danas Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zahvaljujući unapređenju nastavnog, znanstvenoistraživačkog i stručnog rada, usavršavanju studijskih programa, povećavanju infrastrukturnih kapaciteta i ljudskih resursa, objavi znanstvenih radova i knjiga te razvijanju suradnje s mnogim relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama i pojedincima, Šumarski fakultet od svojih početaka daje izniman doprinos razvoju šumarske i drvnotehnološke struke. Do danas ga je završilo više od 7500 diplomiranih inženjera, odnosno magistara inženjera šumarstva i magistara inženjera drvne tehnologije, obranjeno je oko 400 magistarskih i specijalističkih radova i oko 250 doktorskih radova.

Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu danas provodi tri preddiplomska sveučilišna i jedan preddiplomski stručni studij, četiri diplomska studija, jedan poslijediplomski doktorski te veliki broj poslijediplomskih specijalističkih studija. Fakultet trenutno zapošljava više od 200 djelatnika, a na svim studijima studira oko 800 studenata na dvama odsjecima, Šumarskom i Drvnotehnološkom. Fakultet obuhvaća šest Zavoda na Šumarskom te pet Zavoda na Drvnotehnološkom odsjeku, ima i 21 laboratorij od čega su dva akreditirana, kao i šumski vrt, arboretum i rasadnik ukupne površine sedam hektara. 

Šumarski fakultet samo u Zagrebu, na dvjema bliskim lokacijama, raspolaže s oko 24.000 četvornih metara prostora. Dodatni se prostori nalaze i na pet fakultetskih nastavno-pokusnih šumskih objekata u Zagrebu, Zalesini, Lipovljanima, Velikoj i na Rabu, u okviru kojih Fakultet gospodari s oko 3500 hektara šuma posebne namjene, šuma namijenjenih ponajprije nastavnom i znanstvenoistraživačkom radu, i to u svim najvažnijim klimazonalnim šumskim zajednicama Hrvatske. U sastavu nastavno-pokusnih šumskih objekata nalaze se i dva lovišta površine gotovo 10.000 hektara koja služe ponajprije za potrebe nastave i znanstvenih istraživanja. Vrlo česta terenska nastava samo je jedna od posebnosti koja Šumarski fakultet razlikuje od ostalih fakulteta, a s obzirom na to da se izvodi u sklopu većine kolegije, studenti tijekom studija obiđu gotovo sve krajeve Republike Hrvatske. Pritom studenti Šumarskog odsjeka većinom obilaze zaštićena područja, poput nacionalnih parkova, parkova prirode i drugih, dok studenti Drvnotehnološkog odsjeka obilaze drvnotehnološke pogone i tvrtke koje se bave izradom namještaja. Terenske se nastave često održavaju u drugim zemljama, primjerice u Češkoj, Austriji, Njemačkoj, Mađarskoj, Italiji i Sloveniji.

Uz svečanu akademiju, u okviru proslave obljetnice održava se međunarodno znanstveno savjetovanje koje okuplja brojne domaće i strane stručnjake te znanstvenike u raspravama i radionicama pod zajedničkom temom Položaj i perspektiva šumarstva i drvne tehnologije u 21. stoljeću. (PV/K.S.)

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb