e-Privredni

A+ A A-

Tržište novca - niska kratkoročna kamata zbog viška novca

Na početku tjedna dnevni višak likvidnosti na računima depozitnih institucija bio je nešto viši od 17 milijardi kuna, da bi isplatom redovnih mjesečnih mirovina koja je bila 10. listopada, u srijedu, višak skočio iznad 20 milijardi kuna. Novčano tržište, koje je ionako zasićeno velikim viškovima ponude, postalo je još zasićenije. Stoga je odnos ponude i potražnje novca i dalje izrazito neuravnotežen, a kratkoročna kamatna stopa iznimno niska. 

Ovoga je tjedna redovita repo aukcija središnje banke, zbog praznika, održana u utorak umjesto u ponedjeljak, kako je uobičajeno. Na aukciji nije bilo interesa banaka za povlačenjem dodatne likvidnosti što je očekivano zbog dovoljno visokih stanja sredstava na njihovim računima. 

Ministarstvo financija od kraja mjeseca kolovoza nije održalo aukciju trezorskih zapisa, u skladu s kalendarom izdanja, te će naredna aukcija trezorskih zapisa biti održana 23. listopada. Sudinici će zasigurno pokazati veliko zanimanje za upisivanjem trezorskih zapisa. Osobito zanimljivo bit će pratiti kretanje kamatne stope na zapise u budućnosti imajući na umu aktualne trendove.

U srijedu je započelo novo razdoblje održavanja obvezne pričuve koje u uvjetima visoke likvidnosti sustava nema gotovo nikakav utjecaj na odnos ponude i potražnje novca na novčanom tržištu. Ni u narednom razdoblju ne očekujemo promjenu kretanja na novčanom tržištu te je realno očekivati i dalje  visoku ponudu novca i vrlo skromno trgovanje sudionika. 

Jelena Drinković

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb