e-Privredni

A+ A A-

Komisija štiti Europljane od opasnih kemikalija u odjeći i tekstilu

U proteklih deset godina u EU je znatno smanjena izloženost građana štetnim kemikalijama te se kontinuirano ispituje mogućnosti daljnjeg jačanja zaštite potrošača, radnika i okoliša. Nova ograničenja obuhvaćaju 33 tvari za koje se zna da uzrokuju rak i probleme s reproduktivnim zdravljem, točnije, ograničenja su u vezi s njihovim korištenje u odjeći, obući i drugim tekstilnim predmetima. Nova su pravila donesena izmjenom Uredbe REACH, najnaprednijeg i najsveobuhvatnijeg zakonodavnog teksta o kemikalijama na svijetu, i to ograničavanjem njihove izloženosti CMR kemikalijama (tvarima koje su klasificirane kao karcinogene, mutagene i toksične za reprodukciju), a koje osobito opasne mogu biti u slučaju čestog kontakta s ljudskom kožom.

Novim pravilima postavljaju se ograničenja za maksimalnu koncentraciju CMR tvari u odjeći i tekstilu te se zabranjuje stavljanje proizvoda u kojima su ta ograničenja prekoračena na tržište EU-a bez obzira na podrijetlo proizvodnje. Ograničenja su pripremljena na temelju znanstvenih i tehničkih preporuka Europske agencije za kemikalije te opširnih savjetovanja s dionicima. Na snagu će stupiti 24 mjeseca nakon objave Uredbe u Službenom listu EU-a. Komisija će izdati i vodič s objašnjenjima ograničenja, dok će Vodič biti objavljen nakon objave u Službenom listu. (I.G.)

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb