e-Privredni

A+ A A-

Stiže novi zakon o državnim inspektorima

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u javnu raspravu uputilo je prijedlog novog zakona o državnom inspektoratu kako bi se objedinili inspekcijski poslovi nad primjenom propisa kojima se uređuju obavljanje djelatnosti trgovine, ugostiteljske djelatnosti, pružanja usluga u turizmu te drugih uslužnih djelatnosti. Javna rasprava otvorena je do 13. listopada.

"Donošenjem ovog zakona postavit će se pravni okvir za učinkovitije obavljanje inspekcijskih poslova koji su preuzeti u djelokrug državnog inspektorata. Objedinjavanjem inspekcijskih poslova u području trgovine, usluga, neregistriranog obavljanja djelatnosti, ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, pružanja usluga u turizmu, boravišne pristojbe postići će se učinkovitija provedba propisa u navedenim upravnim područjima te unaprijediti pravna sigurnost nadziranih osoba. Time se objedinjavaju ovi poslovi u okviru radnih mjesta turističkih inspektora i tržišnih inspektora", objašnjava se u prijedlogu zakona.

Napominje se i da u području nadzora propisa o hrani i hrani za životinje službene kontrole provode inspekcije ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ministarstva zdravstva. S obzirom na to da nadležne inspekcije moraju osigurati odgovarajuće postupke koordinacije i učinkovitu provedbu službenih kontrola, predlaže se objedinjavanje navedenih inspekcija unutar državnog inspektorata radi učinkovitije organizacije, planiranja i provedbe službenih kontrola hrane i hrane za životinje. Ujedno, navodi se, u području sigurnosti proizvoda u djelokrugu tržišne i sanitarne inspekcije objedinit će se unutar istog tijela provedba propisa o sigurnosti potrošačkih proizvoda stavljenih na hrvatsko tržište. U području gradnje želi se ojačati nadzor zakonitosti gradnje i uporabe građevina te provedba stručnih nadzora gradnje, održavanja i uporabe građevina objedinjavanjem unutar istog tijela građevinske inspekcije i drugih inspekcija koje u okviru uvjeta utvrđenih građevinskom dozvolom kontroliraju ispunjavanje uvjeta propisanih posebnim propisima. Stupanjem na snagu novog zakona o državnom inspektoratu prestali bi vrijediti raniji Zakon o državnom inspektoratu, Zakon o inspekcijama u gospodarstvu, Zakon o inspektoratu rada, Zakon o turističkoj inspekciji i Zakon o sanitarnoj inspekciji. (I.G.)

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb