e-Privredni

A+ A A-

Iako to ne osjećamo, prosječne plaće ipak rastu

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima u prošloj godini od 5372 kune bila je najveća u zadnjih 16 godina, odnosno ona je bila 75 posto viša u odnosu na 2001. godinu

U prošloj godini 120.081 poduzetnik obveznik poreza na dobit zapošljavao je 882.884 djelatnika, kojima je obračunata prosječna mjesečna neto plaća od 5372 kune, što je nominalno 4,3 posto više u odnosu na 2016. godinu, pokazuje analiza koju je objavila Financijska agencija.

Kada malo bolje pogledamo to povećanje, tada vidimo da je lani zabilježeno povećanje potrošačkih cijena, odnosno inflacija od 1,1 posto, te je tako realno povećanje prosječne plaće bilo 3,2 posto. Bruto iznos plaće je u prosjeku bio 8501 kunu. Za usporedbu, minimalna bruto plaća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca protekle godine iznosila je 3276 kuna i bila je za 19,3 posto veća u odnosu na bruto plaću razdoblja od 1. srpnja 2008. do 31. svibnja 2009. godine koja je tada iznosila 2747 kuna, dok za 2018. godinu minimalna bruto plaća iznosi 3439,80 kuna. Podsjetimo, minimalna plaća je najniži mjesečni iznos bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu. Pravo na minimalnu plaću imaju svi radnici koji rade u Hrvatskoj, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca. Ona je ista za sve bez obzira na stručnu spremu, a propisana je Zakonom o minimalnoj plaći, njenu visinu svake godine utvrđuje Vlada Uredbom o visini minimalne plaće jednom godišnje za sljedeću kalendarsku godinu

U trgovini i građevinarstvu prosječne plaće manje

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima u prošloj godini od 5372 kune bila je najveća u zadnjih 16 godina, odnosno ona je bila 75 posto viša u odnosu na 2001. godinu.

Također, važno je istaknuti da je najveći broj zaposlenih kod poduzetnika bio u 2008. godini, odnosno njih 933.625, a znamo da je nakon toga uslijedilo šest godina duboke krize i pad broja zaposlenih sve do 2014. godine kada se ponovno počnje bilježiti lagani rast.

U tri područja djelatnosti, prerađivačkoj industriji, trgovini na veliko i malo te u građevinarstvu, bilo je najviše zaposlenih. Naime, ova tri sektora ukupno su držala udio od 55 posto svih zaposlenih. Kao i 2016. godine, poduzetnici u dvije od tih triju djelatnosti - u trgovini i građevinarstvu - obračunali su radnicima prosječne mjesečne neto plaće manje od prosjeka poduzetnika Hrvatske - u građevinarstvu 12,5 posto manje, a u trgovini za 3,8 posto. Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u 2017. godini u području djelatnosti prerađivačke industrije porasla je za 3,8 posto u odnosu na 2016. godinu i iznosila je 5382 kune, što je neznatno, ali ipak povećanje od 0,2 posto od prosjeka svih poduzetnika u Hrvatskoj. U području djelatnosti građevinarstva plaća je ipak rasla za 6,2 posto na 4702 kune, dok je u području djelatnosti trgovine povećana za 5,8 posto na 5166 kuna.

Najveća plaća u 2017. godini obračunata je zaposlenima u području djelatnosti opskrbe električnom energijom, plinom, parom i iznosila je 7639 kuna, što je 3,3 posto više u odnosu na prethodnu godinu te 42,2 posto više od prosječne mjesečne plaće kod svih ostalih poduzetnika u državi. Prema visini prosječne plaće slijede zaposleni u rudarstvu i vađenju, informacijama i komunikacijama, financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja (bez banaka, osiguravajućih društava i ostalih financijskih institucija). Prema visini prosječne plaće slijedi poslovanje nekretninama te zaposleni u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima. Kod zaposlenih u području djelatnosti rudarstva i vađenja plaća je rasla za 3,4 posto i bila za 41,8 posto veća od prosjeka, dok je u području djelatnosti informacija i komunikacija plaća povećana za 2,9 posto te je bila za 42,3 posto iznad prosjeka plaće zaposlenih u Hrvatskoj. U odnosu na druga područja djelatnosti, jedino su poduzetnici u području poslovanja nekretninama iskazali neto gubitak u prošloj godini od 1,5 milijardi kuna, a zaposlenima kod tih poduzetnika lani je obračunata manja prosječna mjesečna plaća za 0,4 posto u odnosu na 2016. godinu, što je i dalje 15,6 posto više od prosjeka svih zaposlenih kod poduzetnika Hrvatske, a iznosila je 6212 kuna.

Najveće prosječne plaće u Hrvatskoj

Analiza prosječne mjesečne neto plaće kod 20 poduzetnika sa 10 i više zaposlenih s liste 1000 najboljih prema ostvarenom prihodu u 2017. godini pokazuje kako među njima najviše prosječne plaće isplaćuje 18 poduzetnika u privatnom vlasništvu. Od 20 poduzetnika 16 je u stranom vlasništvu, a četiri u domaćem. Domaće boje kad je pak riječ o najvećim prosječnim plaćama brane Adris Grupa, Hrvatska kontrola zračne plovidbe, Tankerska Next generation i Končar Elektroindustrija.

Kako je izvijestilo poslovodstvo Adris Grupe, ova je tvrtka u 2017. godini ostvarila ukupni prihod u iznosu od 5,54 milijarde kuna. Poslovni prihod iznosio je 4,99 milijardi kuna, dok je prihod od prodaje robe i usluga iznosio 4,37 milijardi kuna. Na domaćem tržištu ostvaren je prihod od 3,03 milijarde kuna, a na inozemnim tržištima 1,35 milijardi kuna, dok je neto dobit bila 374 milijuna kuna, pri čemu dobit nakon manjinskih interesa iznosi 293 milijuna kuna u što je uključena dodatna rezervacija po osnovi izloženosti prema Agrokoru. Time je napravljena rezervacija u visini od 60 posto ukupnih potraživanja. U 2017. godini Adrisove tvrtke ostvarile su dvoznamenkasti rast neto dobiti, a gledajući konsolidirano rast iznosi 33 posto.

“Uspjeh se u Hrvatskoj nikada nije družio s prevladavajućim hrvatskim mentalitetom. Nastavit ćemo ulagati, odabirati najbolje ljude i slijediti najbolje poslovne prakse. Adris, umjesto prosječnosti, izabire izvrsnost”, istaknuo je na sjednici Glavne skupštine rovinjske tvrtke predsjednik Uprave Adris Grupe Ante Vlahović.

Grupa Končar u prošloj je godini ostvarila ukupne prihode veće od tri milijarde kune, a u godišnjem financijskom izvještaju za prošlu godinu predsjednik Uprave Končara Darinko Bago ističe kako, usprkos izazovnim makroekonomskim uvjetima s kojima su se društva Grupe Končar suočila na većini tržišta, ostvareni poslovni rezultati u protekloj godini pokazuju nastavak stabilnog poslovanja. Ostvarena dobit Končar Elektroindustrije odnosno Matice Grupe za 2017. godinu iznosi 69,1 milijun kuna.

“Dobri poslovni rezultati ostvareni su i temelje se na vlastitom razvoju proizvoda i proizvodnje, a istraživački projekti su trajna odrednica Končara te se nastavljaju i u sljedećem razdoblju inoviranjem i razvojem koji trebaju rezultiratinovim proizvodima i širenjem poslovnih aktivnosti. Nastavljena je suradnja sa znanstvenim institucijama realizacijom niza zajedničkih projekata.

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb