e-Privredni

A+ A A-

KentBank: Nastavak pozitivnih rezultata

KentBank je povodom 20. obljetnice poslovanja objavila poslovne rezultate za 2017. te prvi kvartal 2018. godine. Banka je 2017. godinu završila s ukupnom aktivom od dvije milijarde kuna, dok je dobit iznosila 5,2 milijuna kuna. Nastavak je to rasta banke (u 2016. najbrže rastuća banka, rast aktive od 57 posto) započetog pozitivnim rezultatom u 2015. godini. 

Rast plasmana od sedam posto značajno je pridonio rastu kamatnih prihoda, te je u 2017. ostvaren rast neto kamatnih prihoda za 23 posto u odnosu na godinu ranije. Tijekom 2017. posebna je pažnja bila usmjerena na povećanje prihoda od provizija i naknada te povećanje udjela depozita po viđenju u ukupnim depozitima banke, s naglaskom na daljnjem razvoju novih proizvoda i usluga te uvođenje e-bankarstva. Tim je pristupom neto prihod od provizija i naknada povećan za 29 posto u odnosu na godinu ranije. 

Krajem 2017. godine, neto prihod od naknada dosegnuo je udio od 12,5 posto u ukupnim prihodima banke (krajem 2016. godine 10,4 posto). Tijekom 2017. zabilježen je rast broja računa od 24 posto, na ukupno 26.600 otvorenih računa. 

"Sve ove aktivnosti utjecale su na ostvarenje pozitivnog rezultata na kraju 2017. i u prvom kvartalu 2018. godine. Fokus banke je na rastu portfelja uz očuvanje kvalitete kreditnog portfelja te na povećanju broja klijenata, čemu je posebice pridonijela implementacija kartičnog poslovanja u 2016. te niza novih proizvoda i usluga – novo internet i mobilno bankarstvo, POS uređaji, DCC usluga konverzije valuta na bankomatu, paketi za klijente te sefovi", izjavio je Ivo Bilić, predsjednik Uprave KentBank.

U prvom kvartalu 2018. zabilježena  je dobit od 2,4 milijuna kuna (prvi kvartal 2017: 1,7 milijuna kuna). Prema nerevidiranim podacima u prvom kvartalu ove godine aktiva je smanjena za 0,2 posto, krediti su porasli za 2,5 posto, a ulaganja u vrijednosne papire su smanjena za 15 posto. KentBank i dalje ima stopu problematičnih kredita nižu od bankarskog sektora, uz jedan od najviših omjera pokrivenosti na hrvatskom financijskom tržištu. U prvom kvartalu ove godine u odnosu na prvi kvartal 2016. neto kamatni prihod je veći za 12 posto, a neto prihod od provizija i naknada za 18 posto. 

"Krajem 2017. godine banka je otvorila predstavništvo u Istanbulu, s ciljem jačanja poslovne suradnje između Turske i Hrvatske. Kroz Turkish Desk u Zagrebu i predstavništvo u Istanbulu, banka omogućuje malim, srednjim i velikim poduzetnicima puni pristup sveobuhvatnim rješenjima za financiranjem poslovanja, kao i pristup međunarodnim bankarskim proizvodima i uslugama. Banka ima za cilj stvarati nove poslovne prilike za poduzetnike iz Hrvatske i Turske i biti most koji će spajati gospodarstva ove dvije zemlje", zaključio je Ivo Bilić. 

Inače, banka posluje s 15 poslovnica u 12 gradova i zapošljava 200 radnika. (PV)

 

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb