e-Privredni

A+ A A-

Sniženjem kamatnih stopa HBOR potiče korištenje sredstava EU fondova

Uprava HBOR-a donijela je odluku o privremenom sniženju nominalne kamatne stope po programu kreditiranja EU projekata javnog sektora na 2,5 posto. Ovo sniženje odnosi se na kredite koji će biti odobreni do kraja godine. 

Nakon što su tijekom 2017. snižene kamatne stope za kreditiranje EU projekata privatnog sektora te ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice, donesena je i odluka o privremenom sniženju kamatne stope za projekte javnog sektora. 

Tako se tijekom ove godine EU projekti ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice mogu kreditirati po kamatnoj stopi već od 1,7 posto, EU projekti privatnog sektora po kamatnoj stopi već od 2,4 posto, a projekti javnog sektora po kamatnoj stopi od 2,5 posto. Prije navedenih sniženja minimalne kamatne stope po svim programima za kreditiranje EU projekata iznosile su tri posto. 

"Sniženjem kamatnih stopa uz zadržavanje svih drugih povoljnih uvjeta kao što su dugi rokovi otplate, mogućnost odobrenja počeka i korištenja granta kao vlastitog učešća želimo potaknuti poduzetnike na ulaganja i ubrzati dinamiku korištenja raspoloživih sredstava EU fondova", izjavila je Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a. 

HBOR je do sada putem programa za kreditiranje EU projekata podržao više od 600 projekata s iznosom većim od 3,4 milijarde kuna. 

Krediti se odobravaju izravno, putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika na rok do 15 godina s mogućnošću počeka do tri godine, odnosno do pet godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada te za javni sektor.

Dodatna je pogodnost što se sredstva granta u određenim slučajevima mogu koristiti za umanjenje glavnice kredita, a kod izravnog kreditiranja HBOR može do 70 posto iznosa granta prihvatiti kao vlastito učešće.

Sniženje kamatne stope za EU projekte ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice i projekte javnog sektora na snazi je za sve kredite odobrene do 31. prosinca 2018., a za one privatnog sektora do 30. lipnja 2018. Konačna kamatna stopa za pojedinog krajnjeg korisnika ovisi o ocjeni kreditnog ranga, kao i ponuđenih instrumenata osiguranja.

Kreditna sredstva odobrena po ovim programima namijenjena su zatvaranju financijske konstrukcije za provođenje projekata, a mogu se koristiti za sufinanciranje prihvatljivih ulaganja, kao i onih ulaganja koja su sastavni dio projekta, ali se ne mogu financirati iz sredstava EU fondova.

Osim projekata koji se sufinanciraju iz fondova EU, HBOR je za projekte jedinica lokalne i područne samouprave i pravne osobe u njihovom većinskom vlasništvu i/ili većinskom vlasništvu Hrvatske koji se financiraju po drugim programima kreditiranja snizio kamatne stope na 2,5 posto. 

Budući da se kod ovakvih projekata često radi o visokim iznosima kredita, ukinuta je naplata naknade za rezervaciju sredstava kako bi se dodatno smanjilo opterećenje i ukupan trošak za korisnike. Krediti za ovu namjenu odobravaju se ili u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu. 

Mjera je na snazi za kredite odobrene do 30. lipnja 2018. Ova mjera odnosi se i na privatne subjekte koji provode projekte od javnog interesa kojima primarna svrha nije ostvarivanje profita.

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb