e-Privredni

A+ A A-

Porezne olakšice za istraživanje i inovacije

Vlada je u saborsku proceduru uputila Prijedlog zakona o državnoj potpori za istraživačko razvojne projekte s ciljem pružanja podrške tvrtkama koje se bave istraživanjem, razvojem i inovacijama, i to kroz poreznu olakšicu odnosno umanjivanje osnovice poreza na dobit za stvarne troškove ulaganja takvih ulaganja u gospodarstvu. Prema podacima Eurostata, razina izdataka u Hrvatskoj za istraživanje i razvoj stagnira od 2010. godine i znatno je ispod prosjeka država Europske unije. Omjer ulaganja između privatnih i javnih ulaganja također pokazuje trend smanjivanja ulaganja privatnog sektora, stoga Vlada upravo ovakvim zakonskim prijedlogom pokušava potaknuti privatni sektor na veća ulaganja. “A sve kako bi se ostvario cilj da Hrvatska dosegne iznos ulaganja u istraživanje i razvoj od 1,4 posto BDP-a do 2020. Danas se po ulaganjima privatnih i javnih poduzeća u znanstveno istraživačke aktivnosti, koja su ispod jedan posto BDP-a, Hrvatska nalazi na donjem dijelu rang ljestvice članica Europske unije, čiji je prosjek iznad dva posto BDP-a”, istaknula je potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić.

Sredstva osigurana u proračunu

Na potporu predviđenu zakonom moći će računati svi poduzetnici koji nisu u poteškoćama, osim specifičnih djelatnosti kao što su trgovina, kockarnice i slične djelatnosti koje se obično izuzima iz takvih potpora. Poduzetnici koji žele ostvariti poreznu olakšicu Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta će prijavljivati svoje aktivnosti za koje smatraju da su projekti s karakterom znanstveno-istraživačkog rada. Potpore će se kretati između 50.000 eura za studije izvodivosti do 300.000 eura za temeljna istraživanja. Uz predviđenu olakšicu umanjenja osnovice poreza na dobit, poduzeća će i dalje moći koristiti druge potpore za istraživanje i razvoj. Ipak, sukladno zakonu i europskim pravilima, postoji gornji limit na ukupnu razinu svih potpora koje se mogu koristiti, koja o vrsti projekta iznosi između 7,5 i 40 milijuna eura po poduzetniku. Za provedbu tog zakona u prvoj godini, u državnom proračunu za 2018. godinu na poziciji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta osiguran je iznos od 1,2 milijunakuna za potrebe vrednovanja prihvatljivosti istraživačko razvojnih projekata. 

Uljaniku državno jamstvo do 96 milijuna eura

Vlada je ovlastila Ministarstvo financija da izda državno jamstvo u iznosu do 96 milijuna eura u korist Hrvatske poštanske banke te drugih poslovnih banaka u zemlji ili inozemstvu za kreditno zaduženje Uljanik Brodogradilišta radi sanacije i financijske konsolidacije. Jamstvo će biti aktivno tek po odobrenju Europske komisije. Kredit se planira upotrijebiti za materijal potreban za gradnju brodova u Puli u iznosu do 38,2 milijuna eura, zatim za povrat duga prema Uljaniku d.d. koji će se utrošiti na materijal potreban za gradnju brodova u Puli do iznosa od 10 milijuna eura, zatim za plaće i režijske troškove u iznosu do 4,6 milijuna eura te za obveze Brodogradilišta prema dobavljačima do 12 milijuna eura i buduće troškove u Brodogradilištu u iznosu do 31,2 milijuna eura.

Ilijana Grgić

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb