e-Privredni

A+ A A-

Mladen Milaković novi predsjednik Udruženja ribarstva HGK

Na plenarnoj sjednici Udruženja ribarstva HGK, održanoj 14. prosinca u Hrvatskoj Gospodarskoj Komori, izabran je novi predsjednik Udruženja – Mladen Milaković, koji na to mjesto dolazi umjesto dosadašnjeg predsjednika Milana Božića. Milaković je diplomirao na Fakultetu za pomorstvo i promet. Bogato iskustvu u ribarstvu stekao je radeći za istaknute kompanije iz javnog i privatnog sektora. 

U 37 godina profesionalne karijere bio je savjetnik glavnog direktora u Trastu, direktor ACI-a, da bi 1989. osnovao vlastitu tvrtku Conex Trade  koja je  jedna od vodećih na teritoriju Hrvatske u sektoru ribarstva i preradi ribe, a koja najveći dio prihoda ostvaruje od izvoza u zemlje EU, te Japan i Kinu. 

Kao novoizabrani predsjednik Udruženja nastavit će, kaže, s aktivnostima Udruženja koje se bave uzgojem, ulovom i preradom ribe u RH ali i u EU kroz organizacije kao što su  FEAP, ICCAT, MEDAC.

"U svom radu pokušat ću obuhvatiti sve sektore ribarstva (ulov, uzgoj i preradu) a u ovom  trenutku nužno je naglasak rada staviti na problematiku donošenja višegodišnjeg plana upravljanja sitnom plavom ribom na Jadranu s mogućim nesagledivim posljedicama za cjelokupno hrvatski ulov, uzgoj i preradu, ako taj plan Europske institucije ne bi donijele u odgovarajućem obliku", rekao je Milaković, dodavši kako se Kina otvara i mijenja svoju gospodarsku politiku, idu na povećanje potrošnje, a u fokusu im je hrana. "Strahovito su zainteresirani za sve vrste morske i riječne hrane, a u tome vidim jednu lijepu budućnost za sve nas", poručio je Milaković.

Na skupštini je najavljena intenzivnija realizacija projekta Riba Hrvatske koji će biti koncentriran na sve vidove našeg ribarstva. Prvi cilj projekta je pomoć u plasmanu hrvatskih proizvoda u inozemstvu, drugi povećati potrošnju ribe na domaćem tržištu, a treći da se dobije viša dodana vrijednost naših proizvoda kroz brendiranje. 

Pokrenuta je web stranica s Izvoznim direktorijem gdje strani kupci zainteresirani za naše proizvode mogu pronaći hrvatske proizvođače te naći podatke o njihovim tvrtkama i asortimanu. 

Ključni dio projekta Riba Hrvatske je medijska promocija i promotivne manifestacije. Održivo ribarstvo, promocija zdravlja i nutritivne vrijednosti ribe te briga o sigurnosti hrane, lokalnom zapošljavanju i zaštiti prava radnika, temeljni su poruke dugogodišnje kampanje koja bi se trebala intenzivirat već za ove blagdane. 

Udruženje ribarstva HGK inače okuplja članice koje se bave uzgojem, ulovom i preradom ribe. Unutar Udruženja ribarstva HGK djeluju tri grupacije.

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb