e-Privredni

FOTOGALERIJA: ZBF 2018

A+ A A-

Mlinar na čelu ljestvice

U djelatnosti proizvodnje kruha, pro izvodnje svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača (NKD 10.71) u 2015. godini, prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvješća Financijske agencije, poslovao je 791 poduzetnik, kod kojih su bile registrirane 15.273 zaposlene osobe, što je u odnosu na godinu dana ranije povećanje broja zaposlenih od 5,9 posto. Najviše je poduzetnika koji se pretežito bave ovom djelatnošću u Gradu Zagrebu (146), a slijede Splitsko-dalmatinska županija (101) i Primorsko-goranska (65), dok ih je najmanje u Požeško-slavonskoj županiji, njih devet.

Ukupan prihod poduzetnika čija je pretežita djelatnost proizvodnja kruha, proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača, ostvaren u 2015. godini, iznosio je 4,11 milijardu kuna, što je povećanje od 5,7 posto u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. U istom razdoblju poduzetnici su zabilježili povećanje ukupnih rashoda, i to za 5,6 posto, na 3,93 milijarde kuna. Poduzetnici su u toj djetnosti u promatranom razdoblju iskazali i pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 163,368 milijuna kuna, što je povećanje od 7,8 posto u odnosu na 2014. godinu. Od ukupnog broja poduzetnika u djelatnosti s dobitkom je poslovalo njih 70,3 posto.

Izvoz u porastu

Prosječna mjesečna obračunata neto plaća u djelatnosti proizvodnje kruha, proizvodnje svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača iznosila je u 2015. godini 3450 kuna, što je za 1,7 posto više u odnosu na prethodno razdoblje te za 31,3 posto manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini Republike Hrvatske (5019 kuna).

Broj izvoznika u toj djelatnosti tijekom pretprošle godine povećao se za 39,1 posto te ih je bilo 32, što je devet izvoznika više nego u 2014. godini. Broj uvoznika pak povećao se za 9,7 posto, na njih 68. I kad je o izvoznicima u toj djelatnosti riječ, oni su u 2015. godini od izvoza uprihodili 64,95 milijuna kuna što je za 45,4 posto više nego u 2014. kada je on iznosio 44,68 milijuna kuna. Za razliku od izvoza, uvoz je preklani smanjen za 1,9 posto u odnosu na godinu dana ranije te je iznosio 65,47 milijuna kuna.

Među 791 poduzetnikom u djelatnosti proizvodnje kruha, proizvodnje svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača, najveći ukupan prihod, 439 milijuna kuna, ostvarilo je društvo Mlinar, što je 10,7 posto udjela u ukupnim prihodima te djelatnosti u 2015. Društvo je zapošljavalo najveći broj radnika, njih ukupno 1144, kojima je obračunata prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 4267 kuna. Mlinar je iskazao i pozitivan rezultat poslovanja u 2015. godini od 50,6 milijuna kuna, u odnosu na 46,3 milijuna kuna koliko je društvo ostvarilo u 2014. godini. Pozitivan rezultat poslovanja u 2015. godini iskazao je i Pan Pek u iznosu od 34,65 milijuna kuna te zauzeo drugo mjesto po prihodu i dobiti razdoblja. Ta je tvrtka u 2015. godini ostvarila ukupan prihod od 204.375 milijuna kuna, zauzevši udio od pet posto te zapošljavala 583 radnika.

Udio 10 poduzetnika s najvećim prihodom u 2015. godini u ukupnim prihodima 791 poduzetnika čija je pretežita djelatnost proizvodnja kruha, svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača, bio je 39,4 posto dok je njihov ukupan prihod premašio 1,615 milijardi kuna.

Gubitnici u trima županijama

Promatrano na razini županija, najviše poduzetnika iz ove djelatnosti ima sjedište u trima županijama - Gradu Zagrebu (146), Splitsko-dalmatinskoj (101) i Primorsko-goranskoj (65). Jednako tako najveći prihod ostvarili su poduzetnici upravo u tim županijama. Prema kriteriju ostvarene dobiti razdoblja na prvom su mjestu ponovno poduzetnici sa sjedištem u Županiji Grad Zagreb, slijede poduzetnici Istarske i Zadarske županije.

Najveći gubitak razdoblja među poduzetnicima u ovoj djelatnosti u trima županijama izgleda ovako: u Dubrovačko-neretvanskoj jedan milijun kuna, Sisačko-moslavačkoj 475.000 kuna i Požeško-slavonskoj županiji 31.000 kuna. Poduzetnici Šibensko-kninske županije čija je pretežita djelatnost proizvodnja kruha; proizvodnje svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača, prethodnu, 2014. godinu, završili su s gubitkom od 343.000 kuna, dok su 2015. zaključili s dobiti razdoblja u iznosu od 2,38 milijuna kuna, unatoč tome što je 14 od ukupno 25 poduzetnika poslovalo s gubitkom.

Ilijana Grgić

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb