e-Privredni

FOTOGALERIJA: ZBF 2018

A+ A A-

Radničke sportske igre odlaze u zaborav, traže se novi formati

Jačanje zdravih životnih navika kroz bavljenje sportom daje snažan pozitivan doprinos korporativnoj kulturi, zbog čega poslodavci sve više ulažu u provedbu takvih aktivnosti, potvrdila je anketa koju je savjetodavna tvrtka Vetturelli provela među 43 hrvatske tvrtke u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca. 

Međutim, tradicionalni oblici okupljanja, poput radničkih sportskih igara sve su manje zanimljivi zaposlenicima, pa se kompanije moraju preorijentirati na nove oblike aktivnosti kako bi njihova ulaganja postigla svrhu.

Velika većina ispitanih kompanija, čak 78 posto, smatra da provedba tjelesnih aktivnosti ima pozitivan utjecaj na poslovnu kulturu, što je povećanje od 10 posto u odnosu na istraživanje provedeno 2015. godine.

Za dvije trećine poslodavaca glavna svrha ulaganja u provedbu fizičkih aktivnosti je jačanje timskog duha, a za nešto više od polovine povećanje motivacije zaposlenika te poboljšanje ravnoteže privatnog i poslovnog života zaposlenika.

Negativni trendovi bilježe se u sudjelovanju zaposlenika u aktivnostima pa je tako udjel zaposlenika koji sudjeluju na korporativnim sportskim igrama smanjen sa 25-50 posto na 10-25 posto, unatoč pojačavanju aktivnosti na organiziranju sportskih igara s 29 posto na 35 posto. U sportskim aktivnostima unutar tvrtke sudjeluje 15-20 posto zaposlenika (20-25 posto u 2015.), dok je sudjelovanje na motivacijskim i edukativnim radionicama na temu zdravih životnih navika smanjeno sa 20-25 posto na 10-15 posto zaposlenika. 

"Rezultati ankete su pokazali kako svjesnost kompanija o važnosti poboljšanja ravnoteže privatnog i poslovnog života zaposlenika još uvijek nije strateška tema i odrednica kompanija te da hrvatske kompanije u tom pogledu imaju još veliki potencijal u izgradnji zadovoljstva zaposlenika i stvaranja bolje korporativne kulture. Naime, ulaganje bez konkretnih ciljeva i mjerenja uspješnosti budi osjećaj da je riječ o 'nice to have' aktivnostima koje će polučiti uspjeh te kada postanu tema uprave", ističe Dijana Vetturelli, direktorica tvrtke Vetturelli. 

Jedino područje gdje se bilježi blago povećanje je konzumiranje subvencioniranih članarina sa 10 posto na 10-25 posto zaposlenika, čemu je pridonijelo i značajno pojačanje aktivnosti na tom polju u 46 posto kompanija, u usporedbi s 21 posto u 2015. godini. Zabrinjavajuće je, međutim, da se u odnosu na 2015. smanjio broj kompanija koje prate utjecaj aktivnosti na napredak zaposlenika s 29 posto na 18 posto.

"Sportske aktivnosti imaju dvojaku ulogu, s jedne strane jačaju samu osobu, dok s druge strane pomažu kompanijama da budu uspješnije. Sport  izgrađuje  timove, potiče pozitivnu konkurenciju i jača suradnju među zaposlenicima što je vrlo važno na svakom radnom mjestu. Anketa je pokazala da korporativne sportske igre više nisu model koji angažira zaposlenike i da se trebaju pronaći novi načini sportske aktivacije zaposlenika. Sasvim sigurno jedan od načina je i sudjelovanje u B2B RUN-u, za što je i sam HUP odličan primjer jer smo u godinu dana povećali tim za trčanje za gotovo 200 posto. Trčanje je općenito postalo izrazito popularno, a kroz trčanje za poslodavca spajate privatnu strast sa poslom, što je idealna kombinacija", istaknula je Nataša Novaković iz HUP-a. 

S obzirom na to da su koristi od sportskih aktivnosti nedvojbene, kompanijama ostaje mogućnost ulaganja u nove oblike poticanja zdravih životnih navika, poput poslovne utrke MAGENTA 1 B2B RUN, koja već treću godinu zaredom bilježi snažan rast sudionika.

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb