e-Privredni

FOTOGALERIJA: ZBF 2018

A+ A A-

Godina 2016. - jedna od najuspješnijih u poslovanju Partner banke

 

Protekla 2016. jedna je od najuspješnijih godina u poslovanju Partner banke koju su obilježili stabilan i kontroliran rast aktive, iznimno visoka profitabilnost iz redovnog poslovanja te visoka iskazana dobit iz poslovanja, visoke rezerve likvidnosti, značajna naplata i smanjenje rizika starih loših plasmana uz iznimno malo novih loših plasmana. Sve to pridonijelo je poboljšanju svih pokazatelja stabilnosti, likvidnosti, strukture i kvalitete portfelja banke.  

Banka je godinu završila s aktivom u visini od 1.598 milijuna kuna što predstavlja rast od 110 milijuna kuna ili 7,4 posto u odnosu na prethodnu godinu. 

Kreditni portfelj smanjen je za 11 posto primarno kao posljedica odluke Uprave da se napravi disperzija rizika velikih izloženosti i smanji izloženost prema velikim tvrtkama koje nemaju materijalno osiguranje čime je značajno poboljšana kvaliteta ukupnog portfelja banke te značajno smanjen rizik potencijalnih gubitaka, dok je s druge strane povećano ulaganje u vrijednosne papire za gotovo 190 milijuna kuna, ponajprije u obveznice Hrvatske, korporativne obveznice državnih tvrtki te ulaganja u novčane fondove.

Uslijed toga kreditni portfelj prema tvrtkama smanjen je za 19 posto, ali je istodobno značajno povećano ulaganje u korporativne obveznice što je djelomično kompenziralo pad kredita tvrtkama. S druge strane, kreditni portfelj prema stanovništvu povećan za 30 posto te je time udio kredita stanovništvu dosegao gotovo 20 posto ukupnog kreditnog portfelja. Ukupni kreditni portfelj zajedno s korporativnim obveznicama na kraju 2016. iznosio je 876 milijuna kuna, dok su vrijednosni papiri RH i udjeli u novčanim fondovima iznosili 446 milijuna kuna.

Proteklu godinu obilježilo je i značajno je povećanje ukupne razine depozita za 181 milijun kuna ili 17 posto te su tako ukupni depoziti dosegli dosad najvišu razinu od 1.221 milijun kuna čime je banka znatno osnažila svoju strukturu na strani pasive i time istodobno osigurala stabilne izvore financiranja za odobrenje novih plasmana. Visok rast posebice bilježe depoziti po viđenju od oko 61 milijun kuna ili 30 posto dok su oročeni depoziti narasli za 119 milijuna kuna ili 14 posto. Najveći dio od tog rasta od gotovo 93 milijuna kuna odnosi se na depozite stanovništva, a ostalih 88 milijuna kuna na depozite poslovnih subjekata.

Ukupni neto prihodi rasli su za 8,4 milijuna kuna ili 15 posto viši nego u prethodnoj godini. U navedenoj strukturi neto kamatni prihodi iznosili su 38,5 milijuna kuna te su rasli 3,5 posto u odnosu na godinu ranije, neto prihodi od naknada i provizija zabilježili su pad od 15 posto, dok su značajan rast i doprinos rezultatu banke i u protekloj godini donijeli neto ostali nekamatni prihodi s ukupnim iznosom od 19,8 milijuna kuna te rastom od gotovo osam milijuna kuna ili 67 posto u odnosu na proteklu godinu. 

U skladu s tim, banka je u 2016. ostvarila značajnu dobit iz poslovanja prije rezervacija u visini 25,4 milijuna kuna što predstavlja izniman rezultat te iznimno visoku sposobnost banke generiranju dobiti iz poslovanja u odnosu na kapital u visini od 15,79 posto (operativni ROE).

Prema revidiranim godišnjim izvješćima, banka je iskazala dobit prije oporezivanja u iznosu od 11,44 milijuna kuna, te iskazala dobit nakon oporezivanja u iznosu 9,05 milijuna kuna, a koja je u skladu s odlukom skupštine banke pripisana kapitalu kao zadržana dobit čime je dodatno osnažen jamstveni kapital banke. Koeficijent ukupnog regulatornog kapitala zadržan je na relativno visokom nivou od 16,62 posto. 

Banka će i u narednom razdoblju usmjeriti sve svoje aktivnosti na unapređenju proizvoda i usluga. Ponajprije se to odnosi na kreiranje novih kreditnih linija i proširenje ponude u poslovanju sa stanovništvom, ali i srednjim i malim poduzećima, kao i tehnološko unapređenje usluga platnog prometa kroz novo i modernije internet bankarstvo, te uvođenje usluge mobilnog bankarstva. 

 

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb