e-Privredni

A+ A A-

Zajedničkim mjerama do jačanja izvoza

Zaštita domaće proizvodnje, niže carine i sustav carinskih povlastica važna su teme za tvrtke koji izvoze na treća tržišta, ali su gotovo životno važni i za one koje rade samo na tržištu Europske unije. Upravo stoga Hrvatska gospodarska komora je u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova organizirala seminar posvećen mjerama zaštite domaćeg tržišta.

Na njemu su predstavnici tvrtki upoznati s mjerama trgovinske politike koje se odnose na zaštitu domaće proizvodnje – dostupne trgovinske zaštitne mehanizme, sniženja carina kroz instrumente tarifnih suspenzija i kvota (za industrijske i poljoprivredne proizvode) te sustav Općih carinskih povlastica (GSP) kao i mogućnostima u poslovanju koje se tvrtkama pruža u tim područjima.

HGK je most između gospodarstva i državne uprave, koja ako ima potrebnu informaciju može reagirati da bi se zaštitilo domaće gospodarstvo, istaknula je Ivana Sučić, samostalna savjetnica u Službi za pravne poslove Hrvatske gospodarske komore. "U izvozu iz Hrvatske na treća tržišta bilo je određenih problema jer Hrvatska nije automatski dobila pristup svim zonama slobodne trgovine koju je uspostavila EU te su se stoga morale provesti dodatne aktivnosti kako bi iste povlastice bile dostupne i Hrvatskoj", naglasila je Ivana Sučić.

O trgovinskim zaštitnim mehanizmima - antidampingu, subvencioniranom uvozu te zaštitnim mjerama – govorila je Nina Berić, viša stručna savjetnica u Odjelu za pristup tržištu Ministarstva vanjskih i europskih poslova. "Antidampinške mjere predstavljaju jedan od osnovnih mehanizama trgovinske politike EU kojim se štiti EU tržište i domaći proizvođači od dampinškog uvoza iz trećih zemalja. Pokretanjem postupka provodi se ispitivanje, donošenje privremenih, a zatim i konačnih mjera. Prošle je godine Europska komisija inicirala 38 istraga od čega 16 novih", istaknula je Nina Berić.

Na skupu se govorilo i o autonomnim tarifnim suspenzijama i kvotama - posebnim gospodarskim mjerama usmjerenima jačanju konkurentnosti EU industrije, kojom se omogućuje potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja carine za sirovine, polugotove proizvode ili komponente koje se ugrađuju u gotov proizvod. Time se potiče gospodarska aktivnost, jača konkurentnost EU tvrtki, održava, povećava i stvara zaposlenost, stvaraju se pretpostavke za ulaganja te moderniziraju proizvodni procesi.

Predstavljen je i opći sustav carinskih povlastica kojim razvijene zemlje jednostrano odobravaju carinske povlastice zemljama u razvoju i najmanje razvijenim zemljama, a koja omogućava uvoz bez carine ili uz sniženu carinsku stopu za robu iz više od 90 zemalja svijeta. Njima se želi ojačati gospodarstva tih zemalja kroz povećanje njihovog izvoza, promociju industrijalizacije te ubrzanje gospodarskog razvoja. 

                                                                                                              Krešimir Sočković                                    
                        

Privredni vjesnik d.o.o. Kačićeva 9 Zagreb